Bomen & leefbaarheid

bomen-en-leefbaarheid

Groen inzetten om de leefbaarheid en daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren? Wij brengen problemen én kansen in beeld, bieden inzicht en geven concrete adviezen om met succes te vergroenen. Wij brengen de groenheid van industrieterreinen, scholen, buurten of hele steden in beeld. Maar ook van fiets- en wandelroutes. Hoe groen zijn ze, waar liggen de […]

Alle bomen een naam

kaartviewer

Binnen ons bedrijf bestaat al enige tijd de wens een geautomatiseerde database te realiseren waarin we alle bomen in Nederland een naam kunnen geven. Op basis van onze BomenMonitor zijn we bezig aan deze vervolgstap. Dat doen we door gebruik te maken van verschillende geodata-bronnen, zoals satellietbeelden en PDOK-data. De proef is inmiddels geslaagd en afgerond. […]