kaartviewer

Alle bomen een naam

Casus

Binnen ons bedrijf bestaat al enige tijd de wens een geautomatiseerde database te realiseren waarin we alle bomen in Nederland een naam kunnen geven. Op basis van onze BomenMonitor zijn we bezig aan deze vervolgstap. Dat doen we door gebruik te maken van verschillende geodata-bronnen, zoals satellietbeelden en PDOK-data. De proef is inmiddels geslaagd en afgerond. Cobra Groeninzicht is klaar om deze database landelijk uit te rollen.

Blijven ontwikkelen d.m.v. de BomenMonitor

Op basis van machine learning worden elke dag meer bomen in Nederland automatisch op naam gebracht en aan de database toegevoegd. Doordat dit een zelflerend en zelfverbeterend proces is, worden deze gegevens steeds completer en accurater. De kwaliteit en kwantiteit van de benodigde geodata-gegevens zijn inmiddels toereikend om de database verder te ontwikkelen. Vanuit de NVWA kwam de vraag naar landsdekkende gegevens over de bestaande bomen. Samen met de NVWA hebben we wensen en eisen geïnventariseerd en hebben we een basismethodiek ontwikkeld in een proefgebied. De resultaten binnen dit proefgebied zijn dermate goed dat we inmiddels kunnen beginnen aan het opschalen naar het inventariseren van de bomen in heel Nederland.

Petra Schoon

Senior adviseur Remote Sensing & GIS

Telefoon 0882627218

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?