Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)
  • Author: Petra Schoon

Petra Schoon

Senior adviseur Remote Sensing & GIS
Over Petra Schoon

Mijn achtergrond ligt in aardwetenschappen, met een specialisatie in biogeologie. Met mijn onderzoek naar de effecten van oceaanverzuring door klimaatverandering ben ik gepromoveerd in de richting van de organische geochemie. Na enkele jaren onderzoek aan verschillende academische instituten in het buitenland, heb ik de overstap gemaakt naar de commerciële wereld. Sinds februari 2019 werk ik met veel plezier in het team Remote Sensing van Cobra. Ik combineer mijn kennis van klimaatverandering, CO2, big data en remote sensing. Zo zoek ik naar praktische oplossingen voor zeer complexe vraagstukken.

Momenteel onderzoek ik de effecten van stress bij bomen als gevolg van klimaatverandering. Wat zijn de probleemgebieden? Welke soorten zullen de meeste problemen ondervinden? En welke soorten zijn juist meer bestand tegen de toekomstige klimaatverandering? Dat is een greep uit de vragen waarin ik meer inzicht wil bieden.

Schakel mij in voor:
  • Specialist Remote Sensing
  • Specialist Klimaatadaptatie
  • Data science
Mijn achtergrond
Mijn expertise in beeld

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?