Groenblauwe dooradering

Laat je inspireren én denk mee

We weten hoeveel bruto procent groenblauwe dooradering in het landelijke gebied aanwezig is. Het merendeel van de gemeenten in Nederland haalt de 10% norm niet.

Wat we niet weten is wat de kwaliteit van deze groenblauwe dooradering is.

Hoe zorgen we ervoor dat we gezamenlijk de 10% norm gaan halen? En hoe zorgen we ervoor dat deze groenblauwe dooradering ook voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen?

Inspiratiemiddag 25 juni 2024

Veel organisaties zijn bezig met de groenblauwe dooradering, maar worstelen met de uitvoering hiervan.

Daarom hebben we de handen ineengeslagen met adviesbureau Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en Naturalis. Samen organiseren we met verschillende stake holders zoals gemeenten, provincies, waterschappen en andere belangenorganisaties een inspiratiemiddag waarin we kennis en ervaringen uitwisselen.

Deze inspiratiemiddag zit helaas vol…

Zet je op de reservebank! We zoeken nog naar mogelijkheden om meer deelnemers aanwezig te laten zijn en hopen je dan ook te mogen verwelkomen.

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?