Toepassingen

De BomenMonitor kan gebruikt worden voor vele toepassingen. Toepassingen die inzicht geven in de groene leefomgeving. Om een beeld te geven welke toepassingen er onder andere mogelijk zijn met de BomenMonitor geven we hieronder een overzicht. 

De BomenMonitor is continu in ontwikkeling en wordt periodiek voorzien van updates en nieuwe toepassingen. 

Hittestress
Schaduw
boomkronen
mutatiesignalering
grondwater
verstening
boombaten leefomgeving
groeiplaats planten
temperatuur
Biodiversiteit
3D bomen
overlast bladval
groeiplaats bodem
kabel & Leiding
boombaten i-Tree
Overlast wortelopdruk
vochttoevoer
bijenbomenindex
kluitmodel

Kluitmodel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?

Mutatiesignalering

Welke bomen zijn er weggevallen in het afgelopen kwartaal?

Hoe verhoudt zich dat tot de aanvragen van kapvergunningen?

Waar bevindt zich de stormschade?

Hoeveel schade is er eigenlijk?

Zijn bepaalde soorten of bepaalde afmetingen aan bomen meer getroffen dan andere?

Grondwater

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Verstening

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Boombaten leefomgeving

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Groeiplaats planten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Temperatuur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Biodiversiteit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

3D bomen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hittestress bladval

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Groeiplaats bodem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kabel & leiding

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Boombaten i-Tree

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Overlast wortelopdruk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vochttoevoer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bijenbomenindex

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.