Toepassingen

De BomenMonitor kan gebruikt worden voor vele toepassingen. Toepassingen die inzicht geven in de groene leefomgeving. Om een beeld te geven welke toepassingen er onder andere mogelijk zijn

Hittestress

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Schaduw

Waar moeten bomen geplant worden als antwoord op hitte-eilanden


Welke bijdrage leveren bomen aan het afvangen van zonnestralen


Waar worden asfaltwegen warmer dan 60 graden (en waar zorgen bomen voor schaduw/ontbreken bomen – schaduw)


Welke verkoelende bijdrage leveren bomen door hun schaduw nu en in de toekomst?
Wat is de temperatuur op recreatie-routes


Wat is de verhouding ‘groene’ en ‘grijze’ schaduw

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?

Mutatiesignalering

Welke bomen zijn er weggevallen in het afgelopen kwartaal?

Hoe verhoudt zich dat tot de aanvragen van kapvergunningen?

Waar bevindt zich de stormschade?

Hoeveel schade is er eigenlijk?

Zijn bepaalde soorten of bepaalde afmetingen aan bomen meer getroffen dan andere?

Grondwater

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Verstening

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Boombaten leefomgeving

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Groeiplaats planten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Temperatuur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Biodiversiteit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

3D bomen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hittestress bladval

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Groeiplaats bodem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kabel & leiding

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Boombaten i-Tree

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Overlast wortelopdruk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vochttoevoer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bijenbomenindex

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kluitmodel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.