boomwortelprotocol

Boomwortelprotocol

Project

Cobra Groeninzicht denkt mee. Dit doen we bijvoorbeeld voor gemeente Breda.

Breda is een groene stad met veel bomen. Centraal in het bomenbeleid van deze gemeente staat het uitgangspunt Behoud, tenzij… Langs de meeste fietspaden en trottoirs in Breda staan bomen. Ze vormen een positieve toevoeging en zorgen voor sfeer, schaduw en structuur. Soms echter zorgen ze voor overlast in de vorm van opdruk. Gemeente Breda wilde voor deze vorm van schade per situatie een passende oplossing vinden, maar zowel hun boombeheerder als civiel specialist ontbrak het aan tijd elke situatie grondig te kunnen bekijken. Om de schademeldingen op een juiste en efficiënte manier te kunnen verwerken en oplossingen te kunnen vinden, hielpen wij de gemeente Breda een bruikbaar beslisschema binnen het boomwortelprotocol te ontwikkelen. 

We startten het traject met een veldonderzoek op tien representatieve locaties van opdruk van verharding verspreid over Breda. De resultaten hiervan hebben we gebruikt om de oorzaak van de opdruk te bepalen en te categoriseren. Hieraan is een scala aan oplossingen gekoppeld, waarin we onderscheid maken tussen eenvoudige en constructieve maatregelen. Alle partijen die werken aan opdruk van verharding maken gebruik van een beslisschema binnen het boomwortelprotocol. Binnen dit schema worden verschillende stappen doorlopen om tot een passende oplossing te komen. Ongeveer de helft van de meldingen kan zonder de tussenkomst van de boombeheerder naar ieders tevredenheid worden opgelost. Beslissingen die direct impact hebben op de veiligheid of conditie van de boom worden altijd met de boombeheerder afgestemd. Bij het doorlopen van het beslisschema is duidelijk wanneer dit het geval is.

In nauwe samenwerking tussen gemeente Breda en Cobra Groeninzicht is het oorspronkelijke boomwortelprotocol, verworden tot een uitgebreid en gebruiksvriendelijk beslisschema. Om dit te bereiken, hebben de verschillende betrokken afdelingen van de gemeente regelmatig met ons om tafel gezeten en in het veld gestaan. De expertise van iedere deelnemer en de verschillen van ieder werkveld zijn op deze manier in het beslisschema terecht gekomen. Het resultaat is een breed gedragen en eenduidig uitvoerbaar boomwortelprotocol waarmee keuzes tevens te verantwoorden zijn. 

Het proces verloopt als volgt. In eerste instantie pakt de wegbeheerder van de gemeente een opdrukmelding zelf op en legt zijn bevindingen vast op een opnameformulier. Aan de hand hiervan wordt het beslisschema zo ver mogelijk doorlopen. Wanneer het schema leidt naar de oplossing kan de melding worden afgesloten. Indien dit niet het geval is, gaat de melding door naar de boombeheerder van de gemeente. Hij zorgt voor boomtechnische en bodemkundige gegevens, vult het formulier aan en vervolgt het beslisschema. Hij komt op die manier tot een oplossing of tot afstemming met de civiel specialist van de gemeente. Hij kan echter ook tot de conclusie komen dat er alleen een constructieve oplossing mogelijk is. In zo’n geval neemt het ingenieursbureau de melding over.

Hoe het boomwortelprotocol en het beslisschema er precies uitzien, verschilt per gemeente. Het hangt met name af van de oorzaken van opdruk en de interne organisatiestructuur. Wilt u meer over het beslisschema binnen het boomwortelprotocol weten? Neem dan contact met me op via onderstaande gegevens.

Deel met jouw netwerk

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?

Leuk dat je met ons wilt samenwerken!

Vul hieronder je gegevens in, en we nemen snel contact met je op.