CO2-prestatieladder

CO2-Prestatieladder

De groene buitenruimte wordt, net als ons hele milieu, sterk beïnvloed door klimaatverandering. Deze is in belangrijke mate het gevolg van de stijgende CO2 concentraties in de atmosfeer. Wij willen ons steentje bijdragen aan de verlaging hiervan door allereerst de eigen footprint te verlagen. Vervolgens willen wij op onze projecten het bewustzijn bij partijen te vergroten om CO2 bewust te ontwerpen, uit te voeren en te onderhouden. Op de projecten kunnen we namelijk een veel grotere bijdrage leveren aan de reductie van CO2 dan alleen via de footprint van ons bedrijf. Om dit beleid structureel in te bedden in de organisatie is gekozen voor certificatie op basis van de CO2 prestatieladdder. Voor meer informatie over de CO2 prestatieladder kunt u via deze link terecht op de site van Skao, beheerder van de CO2 prestatieladder.

Footprint, doestellingen en maatregelen

Onze footprint, inclusief maatregelen over 2020 kunt u hier downloaden. In dit document vindt u onze reductiedoelstellingen voor de komende 5 jaar en het plan van aanpak om deze te realiseren.

Onze footprints over 2018 en 2019 zijn hieronder te downloaden:

Footprint 2018

Footprint 2019

De tussentijdse resultaten van onze footprint 2020 kunt u hier downloaden:

1e helft 2020

2e helft 2020

Hier kunt u ons certificaat CO2 bewust niveau 3 inzien.

Sectorinitiatief

Cobra is lid van Duurzame Leverancier dat is opgericht in 2009 en staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt leveranciers om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken. Duurzame Leverancier is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord wordt gehandeld en innovatieve methoden worden ontwikkeld, om milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen én voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers hoort daar ook bij. Ons sectorinitiatief kunt u hier downloaden.