College Steenbreek (Nationale Tuincheck)

Dinsdag 2 juni organiseert Stichting Steenbreek, NL Greenlabel en Cobra Groeninzicht het webinar: Nationale Tuincheck biedt kansen voor gemeenten.

O.a. met voormalig weervrouw en huidig Steenbreek ambassadeur Margot Ribberink


Voor Stichting Steenbreek hebben we vanuit Cobra Groeninzicht de verstening en de vergroening van alle tuinen in Nederland in kaart gebracht. Hiervoor gebruiken we satellietbeelden en luchtfoto’s. Van elke pixel, ter grootte van een stoeptegel, wordt nauwkeurig berekend wat het percentage verstening én vergroening is. Hiervan zijn samenvattingen per tuin, buurt, wijk en gemeente gemaakt.

Met de versteningskaart is het mogelijk om heel gericht te kijken waar de risico’s en ook de kansen liggen. Het helpt ook om de bewustwording op gang te brengen nu de mate van verstening van voor- en achtertuinen in kaart is gebracht en de impact die dat voor de omgeving heeft. Door samen te werken met inwoners kun je zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving. Aangesloten gemeenten bij Stichting Steenbreek hebben toegang tot de versteningskaarten tot buurtniveau.

Tijdens het Webinar geven we vanuit Cobra nog een mooi cadeau weg, dus meld je aan!

Het Webinar wordt verzorgd door Joost Verhagen 

cursusdatum