De CO2-Footprint van Cobra

Nieuws

We zijn geslaagd! We hebben ons certificaat CO2-prestatieladder niveau 3 weer binnen! En we delen onze behaalde resultaten graag met je, in de hoop dat we je mogen inspireren!

CO2-prestatieladder

Om de CO2-footprint te verkleinen, moet je SMART te werk gaan. Daarvoor hebben we beleid opgesteld dat ieder jaar wordt getoetst aan de CO2-prestatieladder.

Van energielabel G naar A

Ons kantoor zit in een oude kerk. Die kerk had energielabel G. Na renovatie heeft ons kantoor energielabel A gekregen! Dat was al een uitzonderlijke prestatie, maar het kan nóg beter… Her en der kunnen we nog wat meer isoleren. Er is plek voor extra zonnepanelen en we kunnen ons klimaatsysteem nog nét wat slimmer maken.

Onze reductie over 2021

Als bedrijf stoten we al niet zoveel CO2 uit . Tóch is het onze doelstelling voor 2021 om de emissie met 33% CO2 per fte te verlagen ten opzichte van 2020. En we liggen goed op koers! Niet per se door nog maatregelen aan ons kantoor, want dat is zoals gezegd al nagenoeg CO2-neutraal. De grootste klap maken we door ons wagenpark verder te vergroenen met nieuwe elektrische bedrijfswagens. Hier gaan we in 2022 actief mee verder, totdat ons hele wagenpark elektrisch rijdt.

Van niveau 3 naar 5

De CO2-prestatieladder kent verschillende niveaus. Nu zitten we op niveau 3. Binnenkort maken we de sprong naar niveau 5!

Publicatie

Elk half jaar publiceren wij onze CO2-footprint op onze website. Zo kan iedereen zien hoe (goed!) we presteren.

Bedrijfsleider

Telefoon 0882627232

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?

Leuk dat je met ons wilt samenwerken!

Vul hieronder je gegevens in, en we nemen snel contact met je op.