• Home
  • Nieuws
  • Bomen leveren niet altijd de toegewezen ecosysteemdiensten

Bomen leveren niet altijd de toegewezen ecosysteemdiensten

Nieuws

WUR en Cobra Groeninzicht bundelen krachten om tot praktische oplossingen te komen voor het temperen van hittestress. Bomen spelen een belangrijke rol in de strijd hiertegen, maar doordat de bomen in de stad het zwaar hebben leveren ze niet altijd de toegewezen ecosysteemdiensten.

Een stad die haar hitte maar moeilijk kwijt kan door verstening is een veel terugkomend probleem in Nederland. De specialisten stellen vast dat de ondergrondse groeiruimte vaak gering is. Soms is de grond verdicht en door toenemende verharding bereikt het regenwater de bodem nauwelijks. Door tekort aan bodemvocht, verdampen en verkoelen de bomen minder en ondervinden ze in de zomer droogtestress. Om daar praktische oplossingen op te vinden, starten de twee partijen een onderzoek in samenwerking met geïnteresseerde organisaties.

Optimaal presteren
‘Om bomen optimaal te laten presteren, is de beschikbaarheid van voldoende bodemvocht een absolute voorwaarde’, aldus Cobra Groeninzicht. ‘Maar wat kan de bestaande stadsbodem leveren? Hoeveel water is er beschikbaar voor een boom gedurende het groeiseizoen? En hoeveel water hebben bomen eigenlijk nodig?’ Omdat deze informatie niet voorhanden is, buigen het adviesbureau en de WUR zich over deze vraagstukken waarbij het waterstroommodel SWAP als basis wordt gebruikt. ‘Daarmee krijgen we kennis van de waterbalans van de stedelijke bodem in relatie tot grondwater, de wortelontwikkeling en de verdampingsbehoefte.’

Groeiplaatsmodel
Het onderzoek moet praktische inzichten opleveren voor de boombeheerder, maar ook voor klimaatmanagers en beleidsmakers die hittestress in de stad willen verkleinen. Cobra Groeninzicht wil hiermee haar groeiplaatsmodel versterken waarmee potentieel nieuwe groeiplaatsen inzichtelijk worden gemaakt. Maar ook de resterende levensduur van bestaande bomen op basis van de beschikbare hoeveelheid doorwortelbare ruimte. ‘Naast groeiruimte houden we dan ook rekening met de waterbeschikbaarheid.’

Algemeen belang
De verkregen kennis moet vervolgens helpen om een gedegen keuze te maken voor geschikte boomsoorten voor een bepaalde plek zodat deze zich duurzaam kunnen ontwikkelen. De informatie die uit het drie jaar durende onderzoek gewonnen wordt, zal openbaar beschikbaar worden gemaakt, weet Fons van Kuik, senior adviseur ecosysteemdiensten bij Cobra. ‘Organisaties kunnen zich aanmelden om bij te dragen aan het onderzoek waarna ze gelijk gebruik kunnen maken van de resultaten. Voor ons is dit een manier om onze kennis op peil te houden en een stukje innovatie. Het onderzoek is daarmee van algemeen belang.’

Senior adviseur bomen

Telefoon 0882627200

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?

Leuk dat je met ons wilt samenwerken!

Vul hieronder je gegevens in, en we nemen snel contact met je op.