Baten van bomen in de Lichtstad

Gemaakt op do, 25-06-2020 - 14:28

Maandag 13 juli organiseren wij speciaal voor de gemeente Eindhoven een online Inspiratiesessie over i-Tree! Een uurtje kennis en inspiratie opdoen over de baten van bomen, ecosysteemdiensten en hun menswaarden met voorbeelden uit 'onze' lichtstad!

De sessie begint met een schets van de rol van groen in de stad en hoe je daar als gemeente grofweg in kunt sturen. Vervolgens wordt er ingezoomd op de ecosysteemdiensten en gebruikswaarden van bomen. Wat zijn dat en wat kan je ermee? En op welke manieren zijn deze ecosysteemdiensten te berekenen?

i-Tree

Een van de tools is i-Tree, we leggen kort en bondig uit wat i-Tree is; waar komt het vandaan, wat je ermee berekent en wat de resultaten vertellen.

Vanuit de landsdekkende batenberekeningen in de BomenMonitor zweven we richting Eindhoven en omliggende gemeenten.

 

We kijken naar de baten van bomen in de verschillende wijken en buurten van Eindhoven. We hebben een Infographic met i-Tree resultaten ontworpen die we samen doornemen met als vraag; Hoe presenteer je de ecosysteemdiensten van bomen?

Nadat we deze algemene ‘vlucht’ gemaakt hebben, stippen we i-Tree in Beleid, Beheer en Projecten aan. Er is een sterke roep om meer bomen te planten. Maar ga je voor kwantiteit of kwaliteit!? Is er in de stad wel plek om (nog) meer bomen te planten? Of ga je voor een kwaliteitsimpuls van het bestaande bomenbestand? Hoe zet je klimaatdoelstellingen in je beleid als je nog niet weet hoe je die meetbaar kan maken? En kun je met i-Tree gerichter kiezen voor behoud of vervanging van bomen? Ook in projecten kan het doorrekenen van huidige en toekomstige bomen een basis geven voor een andere kijk op het groen. Is i-Tree bijvoorbeeld een goede aanvulling op een bomen effect analyse?

Al deze vragen komen aan bod en de antwoorden en bevindingen gaan we zeker meenemen in de aankomende i-Tree inspiratie sessies (Webinars)

 

Sprekers inspiratiesessie

Joost Verhagen en Evelien Droge

 

Heb je interesse in een Inspiratiesessie over de baten van bomen, speciaal voor jouw organisatie? Neem dan contact op met Joost Verhagen.

 

Op 20, 27 augustus en 3 september organiseren we een 3-luik over ecosysteemdiensten en de baten van bomen. Houd onze agenda goed in de gaten!

 

 

auteurs
Functie
Specialist Geo-informatie
Team
Groene Data
088 - 262 72 34