Disclaimer

Disclaimer websites, e-mail en apps van Cobra

Maak je gebruik van de websites, e-mailberichten  of apps -of vergelijkbaar- van Cobra adviseurs bv (Cobra Groeninzicht) en gelieerde bedrijven (hierna: Cobra)? Dan ga je akkoord met onderstaande bepalingen en voorwaarden.

Vertrouwelijkheid

E-mails en dergelijke en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan, behalve met onze toestemming. Dat geldt ook voor het gebruik van deze informatie door anderen. Ben je niet de juiste geadresseerde? Neem dan contact met ons op en vernietig alle kopieën van het originele bericht.

Inhoud

Wij streven er naar dat de inhoud van onze websites, e-mails en apps zo nauwkeurig en correct mogelijk is. Wij willen namelijk graag betrouwbare informatie leveren. Wij verbeteren daarom onze website continue. De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan daarom zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De meningen in onze e-mail, apps en op onze websites hoeven niet per definitie de meningen van Cobra te vertegenwoordigen. E-mail, apps of teksten op onze websites hoeven geen bindende overeenkomst te geven, behalve als dat onze expliciete bedoeling is.

Aansprakelijkheid

Wij garanderen niet dat de inhoud van de website, e-mail of apps altijd volledig, accuraat en juist is. Wij kunnen niet garanderen dat informatie op grond van brondata en/of geharveste data van derden, altijd correct is. Cobra is dan ook niet aansprakelijk voor welke indirecte of directe schade dan ook, als gevolg van communicatie per e-mail, apps en/of verzenden van documenten en gegevens of de inhoud van onze websites.

Soms bevatten onze e-mail, apps of websites applicaties, content en/of diensten van derden en/of links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de werkwijze en/of inhoud hiervan. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud van deze websites. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor fouten die op onze websites of in e-mails staan. Aan de inhoud daarvan kan geen enkel recht worden ontleend. Cobra kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, die ontstaat door het gebruik van de website en/of e-mail. Raakt door het gebruik daarvan je apparatuur, software of gegevens beschadigd? Dan is Cobra daar niet aansprakelijk voor.

Ontvang je e-mail of app van een andere partij dan Cobra en staat daar een bericht in waarmee je direct of indirect wordt verwezen naar Cobra’s disclaimer? En heeft Cobra met jou geen overeenkomst? Dan dien jij je, omdat je met Cobra geen overeenkomst hebt, op de hoogte te stellen van de disclaimer van die andere partij waar je de e-mail of app van ontvangt.

Persoonlijke gegevens

Alle persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden in het kader van uw reactie of verzoek om informatie gebruiken wij uitsluitend in overeenstemming met onze  PrivacyverklaringWij verkopen geen persoonsgegevens aan derden of geven deze ter inzage.

Cookies

Onze websites bevatten cookies. Door deze cookies te gebruiken kunnen wij je betere informatie aanbieden. En ook het gebruik van onze websites in statistiek verwerken. Wij verwerken gegevens volgens onze  Privacyverklaring.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de juiste instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van onze websites geef je toestemming voor het verwerken van de informatie voor webanalyse-services. Zo analyseren wij hoe gebruikers onze sites gebruiken. Deze informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt opgeslagen op servers binnen Nederland. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je onze website gebruikt. Je gegevens zijn noodzakelijk als je bijvoorbeeld gebruik maakt van onze dashboards, online tools of online GIS-omgeving.

Monitoring

Wij hebben het recht tot het monitoren van alle elektronische communicatie verzonden of ontvangen door haar werknemers.

Rechten

Cobra’s websites zijn ons Intellectueel Eigendom en auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben de Intellectuele Eigendom over de inhoud van onze e-mails en apps. Je mag onze websites, e-mails of apps niet gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen. Wij spannen ons maximaal in om auteursrechten, merkenrechten en Intellectuele Eigendomsrechten van derden te respecteren. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik van deze rechten door gebruikers van onze websites, e-mails of apps.