Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)

Groeiplaatsmodel

Dienst

Door het hitte-eiland-effect worden steden steeds warmer. Steeds meer gemeenten houden hier rekening mee. Zij vervangen verharding als voetpaden en parkeerplaatsen door bomen, struiken en planten. Want dit groen zorgt voor verkoeling, een betere waterafvoer en meer biodiversiteit. Groen heeft ook een positieve invloed op onze gezondheid. Alles volplanten dan maar?

Ruimte en kwaliteit

Of toch niet? Ruimte voor nieuwe bomen in steden is schaars. Vooral als je grote, gezonde bomen wilt planten, die echt bijdragen aan verkoeling en ecosysteemdiensten. Wij hebben een model ontwikkeld dat op zoek gaat naar die potentiële groeiruimte. We kijken niet alleen waar deze locaties zich bevinden, maar geven ook aan hoeveel (wortel)ruimte er beschikbaar is. Op basis daarvan weten wij precies hoeveel bomen er geplant kunnen worden.

Hoe werkt het model?

In de eerste onderscheidt het model geschikte en ongeschikte plantlocaties. Dit gebeurt op basis van het type oppervlak. Gebouwen, waterdelen, spoorbanen, asfaltwegen, fietspaden en particuliere grond zijn bijvoorbeeld ongeschikt voor nieuwe aanplant. Ook kijken we naar ondergrondse obstakels zoals kabels en leidingen. Want u wilt natuurlijk niet dat uw toekomstige boom schade veroorzaakt aan het riool. De locaties die overblijven, zijn meestal onverharde oppervlaktes. Bijvoorbeeld grasvelden, bermen of beplantingsvakken.

Het tweede deel van de analyse berekent de hoeveelheid wortelruimte. Hiervoor gebruik we de grondwaterstand. Per geschikte groeiruimte kijken we hoe hoog het grondwater staat. En dus hoe diep de boomwortels kunnen wortelen. We gaan als het ware van vierkante meters naar kubieke meters. Per geschikte groeiruimte weten we nu dus de hoeveelheid kubieke meters wortelruimte.

Het model vertaald naar uw situatie

Het model is flexibel in te richten. Wij kunnen de criteria voor geschikte of ongeschikte locaties namelijk naar uw wensen aanpassen. Bent u bijvoorbeeld bereid parkeerplaatsen te bestraten met grasbetonblokken? Dan kunnen we parkeerplaatsen als een geschikte locatie meenemen in de analyse. Maar u kunt ook bepaalde locaties uitsluiten. Soms zijn nieuwe bomen bijvoorbeeld ongewenst bij huizen met zonnepanelen.

Boomvervangingsanalyse

De groeiplaatsanalyse kijkt dus naar geschikte groeiruimte voor nieuwe bomen. Maar we kunnen ook kijken naar de beschikbare groeiruimte van de huidige bomen. We kijken dan per boom hoeveel ruimte deze beschikbaar heeft om zich heen. Op basis van boomsoort, boomleeftijd en het grondwaterprofiel kunnen we inschatten hoeveel ruimte de boom al verbruikt heeft. Zo berekenen we de nog vrije wortelruimte. Samen met de conditie en leeftijd van de boom geeft die een beeld van hoeveel jaar de boom nog vooruit kan. Deze berekening noemen wij een boomvervangingsanalyse.

Tim Jak

Specialist GIS & GEO informatie

Telefoon 0882627200

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?