boomtechnischtoezicht

Bestekken

Dienst

Wij ondersteunen en begeleiden de boom- en gegevensbeheerder. Wij zorgen ervoor dat brongegevens uit het boombeheersysteem op orde zijn. Zo halen we de juiste boomhoogte uit de BomenMonitor, exacte stamposities geautomatiseerd uit laserscandata of stereoluchtfoto’s en de onderhoudstoestand uit een combinatie van slimme algoritmes en veldopnames.

Met de brongegevens uit het boombeheersysteem voeren wij analyses uit. Zoals boomrisico-analyses, kostenramingen en vervangingsprognoses. Met als resultaat een efficiënt uitvoerbare en kostenbesparende boombeheerplanning.

Wij stellen boomonderhoud, -aanleg en -onderzoekscontracten op en toetsen civieltechnische bestekken op boom(on)vriendelijkheid. Wij maken contracten, RAW-bestekken en begrotingen en ontwerpen gunningscriteria.

Bij lopende projecten ondersteunen wij de directievoerder en brengen we de kwaliteit van uitgevoerd werk in beeld. Bijvoorbeeld met onze digitale toezichtstool, gebaseerd op de Resultaatsmeter van het Norminstituut Bomen.

Meer weten over hoe wij dit aanpakken? Neem dan contact op met Riemke Steenhuis.

Riemke Steenhuis

Specialist Bomen, Beheer & Contacten

Telefoon 0882627216

Deel met jouw netwerk

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?

Leuk dat je met ons wilt samenwerken!

Vul hieronder je gegevens in, en we nemen snel contact met je op.