Kluitmodellen

Cobra Groeninzicht  helpt schade en onnodige kosten voorkomen. Het wortelstelsel van een boom is even groot als de boomkroon. Bij bijvoorbeeld graafwerkzaamheden lopen de wortels van bomen grote kans onnodig beschadigd te worden. Indien de stabiliteitskluit, het meest kwetsbare stuk van een boom, beschadigd raakt, is de kans groot dat de boom uiteindelijk afsterft. Daarom berekenen we kluitmodellen die worden aangehouden om graaftracés te plannen. Zo’n kluitmodel brengt de stabiliteitskluit in kaart, de kern van het wortelstelsel. 

De kluitmodellen worden gemodelleerd op basis van gegevens uit de BomenMonitor. Bij elke boom worden allerlei gegevens verzameld over de hoogte en de stam. Op basis hiervan wordt een inschatting gemaakt van de grootte van de boomkluit. Op basis van de geschatte stampositie wordt de boomkluit uiteindelijk op kaart gezet.

Voorkom schade en onnodige kosten

Bij de aanleg van kabels en leidingen vinden graafwerkzaamheden plaats. Deze lopen vaak langs bomen, waarbij het risico ontstaat dat de kluit beschadigd raakt. Door vooraf rekening te houden met de kluitmodellen kunnen risico’s ingeschat worden en blijven meer bomen bespaard. Indien niet om de boom heen gegraven kan worden, kan worden gekozen om te boren. Dit is echter een stuk duurder. Soms wordt er uit voorzichtigheid onnodig veel en dus kostbaar geboord. Deze kosten kunnen in veel gevallen voorkomen worden door van tevoren rekening te houden met de kluitmodellen. Met de kluitmodellen en de praktische bomenkennis kijkt Cobra Groeninzicht waar beter gegraven en waar beter geboord kan worden. Zo worden schade aan bomen en onnodige kosten bespaard. 

Meer weten over de kluitmodellen van Cobra Groeninzicht? Neem dan contact op met …

 

 

Expertteam