BomenWiki

Cobra Groeninzicht legt de connectie tussen groen en data overal. Zo hebben we in onze BomenWiki van elke boomsoort vastgelegd wat zijn algemene eigenschappen zijn en wat de boomsoort betekent voor zijn omgeving. Zo kunnen we onder andere bepalen hoe toekomstbestendig een bepaald bomenbestand is en bijvoorbeeld ook hoe bij-vriendelijk het is. Met onze BomenWiki geven we gemeenten inzicht in hun bomenbestand. 

Hoe toekomstbestendig is uw Bomenbestand?

De BomenWiki van Cobra Groeninzicht is gevuld met boomgegevens van alle in Nederland voorkomende boomsoorten. Door middel van de BomenWiki zijn verschillende analyses mogelijk van het bomenbestand. Daarmee kunnen we helpen vragen te beantwoorden, zoals hoe toekomstbestendig het bomenbestand is, of de juiste bomen in de strooigebieden staan en of er bomen zijn die wellicht binnen enkele jaren zullen uitvallen. Ook kunnen we aangeven welke rol de bomen spelen in de stikstofopvang en of bijen blij zijn met deze bomen, afgaande op de nectar, pollen en de bloeitijd. In korte tijd kunnen we met behulp van onze BomenWiki een accurate bomendatabase samenstellen.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via info@cobra-groeninzicht.nl

 

Expertteam