Biodiversiteit

Objectief en grootschalig meten

Biodiversiteit staat in Nederland (en wereldwijd) onder druk. Toch zijn er genoeg kansen om de soortenrijkdom te verbeteren, op zowel kleine als grote schaal. Niet alleen het buitengebied, maar vooral ook het (semi) stedelijk gebied biedt veel kansen voor het ontwikkelen van biodiversiteit. Hiervoor zijn wel gegevens nodig die in kaart brengen wáár de biodiversiteit verbeterd moet worden. Deze gegevens moeten natuurlijk wél objectief, meetbaar en te monitoren zijn.

 

Meetlat “Biodiversiteit in de praktijk”

Hier komt de meetlat “Biodiversiteit in de praktijk” van IPC Groene Ruimte om de hoek kijken. Deze meetlat gebruikt indicatoren om te bepalen of een gebied voldoet aan de voorwaarden om een grote soortenrijkdom te creëren. Denk bij deze indicatoren aan hoge vegetatie en de aanwezigheid van water. Samen geven de indicatoren één rapportcijfer.

 

Automatisch de biodiversiteit in kaart brengen

De meetlat is gemaakt voor veldwerkers, maar wij hebben de meetlat grotendeels geautomatiseerd! Een groot deel van de meetlat vullen wij al in vanuit de ‘lucht’ met behulp van luchtfoto’s en satellietbeelden. Dit doen we met zogenoemde remote sensing technieken. Dit maakt het mogelijk om in een korte tijd een hele gemeente op kaart te zetten.

 

Hoog-over

Met onze methode maken wij in één oogopslag zichtbaar waar de kansen en knelpunten zitten. De complete meetlat gemeente breed met veldwerk uitvoeren is namelijk een te grote klus. Door het scoresysteem van de meetlat maken wij ook zichtbaar op welke plekken welke randvoorwaarden ontbreken. Zo is het resultaat direct inzetbaar om over te gaan op actie.

 

Het Groene bewijs

De gegevens zijn objectief en bijzonder goed in te zetten voor communicatie en argumentatie. Omdat de meetlat werkt met scores wordt in cijfers uitgedrukt wat het effect is van het planten van extra bomen. Of om aan te tonen in welke mate natuur inclusief bouwen in een wijk bijdraagt aan de biodiversiteit. Zo levert de meetlat het ‘Groene bewijs’.

 

Meer weten over hoe u biodiversiteit in kaart kunt brengen?

Neem dan contact op met Jarren Verbeek

 

Expertteam