Biodiversiteitsonderzoek

Onderzoek naar biodiversiteit rondom stedelijke bomen

Cobra Groeninzicht, de gemeente Den Haag en Naturalis Biodiversity Center doen onderzoek naar de biodiversiteitsbijdrage van verschillende boomsoorten in de stedelijk omgeving. Fons van Kuik en masterstudent aan de Vrije Universiteit Joost Schrieks voeren dit onderzoek uit. Zij gaan op zoek naar de biodiversiteitsbijdrage van bomen, nu en in de toekomst. Waarom? Omdat er erg weinig bekend is over de biodiversiteitsbijdrage van bomen in de stedelijke omgeving. Daardoor kan er niet actief gestuurd worden op het verhogen van de biodiversiteit in de stedelijke omgeving door gerichte aanplant van specifieke boomsoorten.

 

Biodiversiteit versterken
Wanneer de biodiversiteitsbijdrage van verschillende boomsoorten duidelijk is, brengen we met slimme ruimtelijke analyses hotspots, witte vlekken of juist risicogebieden in beeld. Met deze inzichten kunnen vervolgens de juiste boomsoorten worden aangeplant om biodiversiteitsnetwerken aaneen te sluiten en te versterken.

Gele strips
De focus van het onderzoek ligt op het aantal insectensoorten dat op en rondom de boom leeft. In drie herhalingen (één keer in augustus, in september en in oktober) verzamelen wij op verschillende locaties twee dagen en nachten lang insecten met de gele strips die in de bomen gehangen zijn. De verzamelde insecten worden vervolgens bij verschillende boomsoorten geteld en geanalyseerd. Met dit onderzoek beantwoorden we onder andere de volgende vragen:

  • Zorgen bomen die van nature uit Nederland komen – of dichtbij – voor meer biodiversiteit?
  • Welke factoren (klimaat, bodemkwaliteit, etc) zorgen voor de grootste biodiversiteit?
  • Voor welke bomen verwachten we in de toekomst (tot 2100) de grootste biodiversiteitsbijdrage?

Vergroten positieve invloed van bomen
In steden zoals Den Haag komen veel invloeden zoals hoge temperaturen, langdurige droogte en fijnstofuitstoot versterkt samen. Dat heeft nu en zeker in de toekomst grote gevolgen voor het huidige bomenbestand. Daarentegen zijn bomen een belangrijke manier om de negatieve effecten van deze invloeden te verminderen. We weten dat de positieve invloed van bomen groter wordt wanneer deze beter in het lokale ecosysteem passen en daarmee ook een grotere bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Met dit onderzoek maken wij inzichtelijk welke boomsoorten extra waarden toevoegen aan het lokale ecosysteem.

Contact
Wilt u meer informatie over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met: biodiversiteitsonderzoek@cobra-groeninzicht.nl

Participeren

Dit onderzoek is een eerste stap naar de biodiversiteitswaarde van verschillende boomsoorten. U kunt als organisatie aansluiten aan dit meerjaren onderzoek. Wij breiden het onderzoeksgebied uit naar de participerende organisatie en in overleg worden ook  boomsoorten aan het onderzoek toegevoegd. Wij maken op basis van de onderzoeksgegevens een analyse op het aangeleverde bomenbestand en brengen hotspots, witte vlekken en risicogebieden in beeld.

Wilt u deelnemen dan kunt u contact opnemen met onderstaande knop.

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?