• Author: Justine Quackelbeen

Justine Quackelbeen

Stagiaire
Over Justine Quackelbeen

Mijn naam is Justine Quackelbeen, afkomstig uit Bredene in België. Ik studeer Groenmanagement aan de campus Vives in Roeselare en zit in mijn laatste jaar. Mijn interesse heeft voornamelijk het duurzaam ontwerpen en beheren van openbaar groen. En het digitaal verwerken van groendata, die ik dan weer kan gebruiken in beheerplannen.

Ik loop stage bij Cobra voor mijn bachelorsproef. Voor mijn proef onderzoek ik of i-Tree Hydro bruikbaar is om de afstroming van neerslag (run-off) in steden en wijken te bepalen. Het programma is ontwikkeld voor de Amerikaanse situatie. Ik bekijk of en hoe het in de toekomst ook bruikbaar is voor België en Nederland.

i-Tree Hydro heeft verschillende data nodig zoals weergegevens. Een erg belangrijk onderdeel is een nauwkeurige bepaling van de boomkroonbedekking. En dat laatste hebben ze bij Cobra alvast op de plank liggen!

In een simulatie bepalen we de hoeveelheid run-off van een stad of wijk. Een tweede simulatie met andere parameter(s) geeft een volledig nieuw resultaat. Door de  verschillende resultaten met elkaar te vergelijken, kan je de beste beheermaatregelen kiezen voor het onderzochte gebied.

Bij Cobra ga ik diverse data verzamelen en verwerken in i-Tree Hydro. Daarmee wil ik een handleiding maken die de basis wordt voor verder onderzoek.

Expertise
  • GIS Specialist
  • i-Tree Hydro
Mijn expertise in beeld
It seems we can't find what you're looking for.

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?

Leuk dat je met ons wilt samenwerken!

Vul hieronder je gegevens in, en we nemen snel contact met je op.